2017-2018 ուսումնական տարի

2017 — 2018 ուստարվա  ուսումնական  նախագծեր

Միջնակարգ կրթության հիմքով քոլեջի ծրագիր

Քոլեջի մոդուլներ

Սեպտեմբերի կատարողական՝ բարձունքի հաղթահարում կոմիտասյան օրեր

Նոյեմբեր ամսվա նախագծեր և կատարողական

Դեկտեմբեր ամսվա  նախագծեր և կատարողական

Հունվար  ամսվա  նախագծեր և կատարողական

Փետրվար ամսվա նախագծեր և կատարողական

Մարտ անսվա նախագծեր և կատարողական

Ապրիլ ամսվա նախագծեր և կատարողական

Մայիսյան  հավաքի նախագծեր   հավաքից հավաք ամփոփում

Հունիս ամսվա նախագծեր և կատարողական

Advertisements