2016-2017 ուսումնական տարի

2016-2017 ուսումնական տարվա երկարաժամկետ նախագծեր և օրացույց (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր) 

2016-2017 ուսումնական տարվա աշխատաժամանակ և անհատական պլան

2106-2017 ուսումնական տարվա ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների ծրագիր

Միջնակարգ կրթության հիմքով քոլեջի ծրագիր

Ուսումնական գրականություն, 12-րդ դասարան, քոլեջ

Սեպրեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների նախագծերի կատարողական

Նոյեմբերյան նախագծեր, Սեբաստացու օրեր

Նոյեմբեր ամսվա նախագծերի, Սեբաստացու օրերի կատարողական

Ուսուցչի օրագիր

Դեկտեմբերյան նախագծեր

Կիսամյակային հաշվետվություն

Հունվարյան նախագծային ճամբար

Գիտագործնական հավաք

Հունվարյան ճամբարի հաշվետվություններ        նաև` ամփոփում միջին դպրոցի 

Երկրորդ կիսամյակի ուսումնական նախագծեր

Փետրվար ամսվա կատարողական

Մարտ ամսվա նախագծեր և կատարողական

Ապրիլյան նախագծեր և կատարողական

Մայիսյան նախագծեր և կատարողական

Advertisements